Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Cultură
Economic
Sănătate
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Religie
Caricaturi
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8697 lei
1 USD = 3.9827 lei


Număr accesări
Astăzi:
23587
De la 07 Ianuarie 2003
111404860

Hoţie fără precedent la Casa Agronomului şi Camera Agricolă

  • tartorul este Gheorghe Dănilă
  • 27 April 2011, 23:00

Prefectul Cristian Roman a dezvăluit ieri nereguli halucinante şi situaţie fără precedent la Casa Agronomului şi Camera Agricolă, fost OJCA, din judeţ. Hoţie, amatorism, „afaceri păguboase”, jonglerii cu banii publici, degringoladă totală în actele contabile care erau aruncate una peste alta într-o cutie de carton fără a fi cuprinse măcar în banalul registru de casă. Toate acestea au ieşit la iveală un urma unui control efectuat din dispoziţia prefectului Cristian Roman pentru perioada 2008-2009 şi 2010. Comisia a fost compusă din jurişti din Corpul de Control al Prefecturii, un reprezentant al Direcţiei de Finanţe, un reprezentant al Consiliului Judeţean şi un inspector de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Primele verificări au scos la iveală că instituţiile erau locul perfect pentru „învârteli” de familie, afaceri între angajaţi. Prefectul a precizat că instituţia Casa Agronomului este condusă din umbră de către directorul Camerei Agricole, Gheorghe Dănilă,
Obiectul de activitate al instituţiei, modul de organizare şi funcţionare
Casa Agronomului Botoşani este instituţie publică care funcţionează în baza H.G. nr. 1901/2004, are personalitate juridică şi este finanţată integral din venituri proprii. La data înfiinţării, Casa Agronomului funcţiona în subordinea D.A.D.R. Botoşani; prin O.G. nr. 22/2005, art. 6 alin. 2, Casa Agronomului trece din subordinea Direcţiei
Pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în subordinea O.J.C.A. Botoşani (actual, Camera Agricolă); prin OUG nr. 70/2010 a fost abrogat art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 22/2005, iar Casa Agronomului trece, conform prevederilor HG nr. 725/2010 în subordinea directă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În prezent conducerea instituţiei este asigurată de către director Huială Geanina numită prin dispozitia nr. 29 din 31/12/2009, emisă de director coordonator Miriţă Petru, purtând antetul O.J.C.A. Din anul 2006 şi până în prezent, Huială Geanina a exercitat diverse funcţii, de conducere sau de execuţie dar din declaraţiile sale a rezultat că, în fapt, a desfăşurat doar activităţi de consiliere şi întocmire proiecte în vederea accesării fondurilor europene.
Neregulii grave
Nu există un proces verbal încheiat de o comisie din care să rezulte situaţia exactă a patrimoniului scriptic şi faptic. Angajarea personalului s-a făcut pe bază de cerere fără a se susţine concurs/examen. Salarizarea şi reîncadrarea nu s-a efectuat conform legislaţiei în vigoare, nu se semnează statele de plată.
Statele de plată diferă de la lună la lună, fiind făcute foarte multe corecţii la notele contabile privind obligaţiile cu salariile, respectiv la plata salariilor, cu contribuţiile aferente, Modificările cu privire la salarizare nu au fost aduse la cunoştinţă salariaţilor. Cărţile de muncă nu au fost completate la zi, mai mult completate eronat.
De asemenea s-au descoperit la incompatibilităţi şi conflicte de interese. Anume, cei trei funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Camerei Agricole (economistul Dumitriu Luminiţa, consilierul juridic Grigoriu Mihai, casierului Cracană Mihai) care desfăşoară în baza unui contract unic de prestări servicii încheiat între Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă (actual Camera Agricolă) şi Casa Agronomului având ca obiect prestarea de servicii de specialitate de către cei trei funcţionari publici către Casa Agronomului, contra cost pentru fiecare activitate prestată intră sub incidenţa prevederilor legale privind incompatibilităţile.
O situaţie exactă a veniturilor şi cheltuielilor este aproape imposibil de realizat datorită evidenţei financiar contabile evaziv efectuată şi a întocmirii necorespunzătoare a documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, respectiv neţinerea pe conturi analitice a clienţilor şi furnizorilor. (mai multe fapte care constituie contravenţii).
De fapt, nu s-a făcut nimic cum trebuie pe linie de contabilitate: Nu s-a întocmit Registrul de casă deci nu se poate stabili soldul de casă sau existenţa altor valori în casieria instituţiei. Achiziţiile de materiale nu au în sprijin referate de necesitate aprobate de director, chitanţele şi facturile emise nu au număr ceea ce face imposibil gestionarea acestora, nu există o evidenţă analitică a clienţilor şi furnizorilor, făcând imposibil gestionarea acestora.
Nu există o foaie a documentelor cu regim special şi cu destinaţia acestora, conform legii contabilităţii, respectiv OMFP nr 3512/2008 privind documentele financiar contabile, înregistrările în contabilitate nu se fac cronologic, cu respectarea datelor înscrise în documente, astfel în registrul jurnal operaţiunile poartă o singură dată din luna calendaristică respectivă, notele contabile existente în dosare completate cu pix.
Concluzii
Raportul a concluzionat că în realitate întreaga activitate a Casei Agronomului este condusă/gestionată în fapt de directorul Camerei Agricole Botoşani, Dănilă Gheorghe, iar din punct de vedere financiar de către contabilul Camerei Agricole, Dumitriu Luminiţa.
Activitatea prestată în cadrul Casei Agronomului de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Camerei Agricole se desfăşoară în baza unui contract unic de prestări servicii încheiat cu încălcarea prevederilor legale prin pozafaptul că a fost încheiat între două instituţii publice şi totodată cei trei desemnaţi prin contract sunt funcţionari publici şi desfăşoară aceleaşi atribuţii prevăzute în fişa postului atât la Camera Agricolă cât şi la Casa Agronomului.
Agenţie de turism şi „facultate” pentru fermieri, „rector” Dănilă
Echipa de control a mai constatat că, Casa Agronomului a avut şi statut de agenţie de turism. Conform contractului de prestări servicii încheiat intre OJCA in calitate de beneficiar si Casa Agronomului in calitate de prestator, Casa Agronomului asigura serviciile de transport si cazare pe parcursul unei misiuni economice desfăşurate în SUA.
La baza încheierii contractului de prestări servicii nu au stat alte documente decât mandatul aprobat de ANCA pentru 7 persoane. În afara de cele 7 persoane, toţi angajaţi ai OJCA Botoşani, persoanele care au participat la misiune au fost: Dănilă Gheorghe - Directorul OJCA Botoşani, Istrate Dumitru - Directorul OCPI Botoşani, Axinte Mihai – Directorul Direcţiei Silvice Botoşani şi Iepuraş Ovidiu – Directorul APIA Botoşani.
Pentru aceste persoane nu există documente justificative în baza cărora aceştia au participat la misiune. Deşi există aprobare doar pentru 7 persoane, au fost achiziţionate şi achitate 11 bilete de avion de către Casa Agronomului şi asigurată cazare pentru 11 persoane. Au fost încheiate contacte de prestări servicii având ca obiect consilierea fermierilor în vederea depunerii cererilor de finanţare din fonduri europene şi întocmirea de proiecte pentru Măsura 112, Măsura 141 şi Măsura 121, având acelaşi obiect, de Casa Agronomului cât şi de Camera Agricolă cu specialişti din afara acestor instituţii – Rusu Vlad, Florea Alexandru, Nechita Dragoş – şi au fost vizate de consilierul juridic Grigoriu Mihai.
Cei trei specialişti din afara acestor instituţii au relaţii de rudenie cu directorul Camerei Agricole, Dănilă Gheorghe (Nechita Dragoş este ginerele acestuia) şi cu Florea Maria, fostă angajată APIA Botoşani (Florea Alexandru este fiul său).
„O situaţie a veniturilor şi cheltuielilor este în situaţia noastră aproape imposibil de realizat şi vorbim totuşi de o instituţie publică, a statului român. Există o evidenţă contabilă absolut evaziv efectuată şi înregistrări necorespunzătoare, lipsa documentelor justificative. Aceste toate sunt contravenţii.
Nu există un registru de casă, iar chitanţele şi facturile emise nu au niciun fel de număr, ceea ce face absolut imposibil gestionarea acestora. Chitanţele nu au dată, fiind foarte greu de urmărit operaţiunile din casă şi nu mai vorbim că nu au un compartiment de control financiar intern, absolut obligatoriu într-o instituţie publică “
, a precizat prefectul Cristian Roman.
Vine plata distracţiei!
Având în vedere constatările comisiei de control, în vederea continuării verificărilor şi pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în cazurile în care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, propune următoarele: 1.
Sesizarea organelor de cercetare penală pentru continuarea cercetărrii penale faţă de Huială Geanina – Director Casa Agronomului Botoşani, Dănilă Gheorghe –Directorul Camerei Agricole Botoşani, Dumitriu Luminiţa – contabil, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani, Grigoriu Mihai, consilier juridic, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani, Cracană Mihai, casier, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani privind următoarele fapte penale:
- conflict de interese, prevăzută şi sancţionată de art. 253ą Cod Penal, constând în faptul că Huială Geanina – Director Casa Agronomului Botoşani, Dănilă Gheorghe –Directorul Camerei Agricole Botoşani ,Dumitriu Luminiţa – contabil, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani, Grigoriu Mihai, consilier juridic, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani, Cracană Mihai, casier, funcţionar public in cadrul Camerei Agricole Botoşani îndeplinesc acte sau iau decizii în numele Camerei agricole şi a Casei Agronomului prin care obţin foloase materiale pentru ei şi rudele lor.
- abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzută şi sancţionată de art. 13˛ din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
- asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prevăzută şi sancţionată de art. 17 lit. b din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
- fals şi uz de fals săvârşit în scopul de a ascunde săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi sancţionată de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
constând în prejudicierea bugetelor instituţiilor publice în cauză în interes propriu sau al unor terţe persoane prin întocmirea de contracte şi facturi fiscale false care să justifice plăţile.
2. Sesizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru toate aspectele constatate de comisia de control referitor la activitatea desfăşurată de casa Agronomului Botoşani. 3. Sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani cu privire la aspectele constatate în domeniul resurselor umane ( personal, contracte de muncă, salarizare, etc.). (Lavinia Preda)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

Pe la IŞJ Botoşani lucrurile sunt mai putrede ca în Danemarca
Echipa de prim-vicepreşedinţi ai lui Boc: Flutur, Anastase, Falca si Oltean
Lumea lu Rotundu
Liceeni în gardă
Comunicat de presă Electroalfa
Gazprom prognozează majorări masive de preţuri pentru gazele naturale
500 dolari/mia de metri cubi
Oprişanu, directorul de spital cel mai harnic
Piedici la angajare pentru medicii cu competenţe limitate;
Spitalul Truşeşti a devenit cămin de bătrâni
300 de elevi cazuri sociale vor fi bursieri
Vicepresedintele PE este acuzat că a plagiat lucrările unor academicieni pentru a-şi lua doctoratul
Un doctorand al Universităţii Harvard a fost ales lider politic al tibetanilor, în locul lui Dalai Lama
Câteva date despre monarhia Regatului Unit al Marii Britanii şi Prinţul William de Wales
Personalul centralei nucleare Kozlodui, evacuat după o creştere a nivelului radiatţilor
Horoscop
Bancul zilei: Adevăratul bărbat
A primit un dar de suflet de la Mitropolitul Moldovei
Ce n-a făcut statul face Victor Mihalachi
Caricatura zilei
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă