Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Infracţiuni
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Comentarii
Anunţuri
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8697 lei
1 USD = 3.9827 lei


Număr accesări
Astăzi:
4005
De la 07 Ianuarie 2003
113096813

Referat de cercetare penala

Deputatul liberal evazionist fiscal Costel Şoptică este cercetat penal

  • Alături de soţia sa şi primarul comunei Ştiubieni
  • 5 October 2016, 23:00

La data de 14.11.2014, Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni a înaintat organelor de poliție judiciară dosarul penal cu nr. 1535/P/2014 la care se anexează procesului verbal de sesizare din oficiu a I.P.J.Botoșani din 05 noiembrie 2014 și audiența numitului Ilie Mihai, domiciliat în localitatea Știubieni, ud.Botoșani, în vederea efectuării cercetărilor sub aspectul săvârșiri infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și sancționată de art.297,alin.1 din Codul Penal.
Din conținutul actului de sesizare rezultă că funcționarii cu atribuții de conducere și decizie din cadrul UAT comuna Știubieni, județul Botoșani, în perioada 2012 2013 și-au îndeplinit în mod defectuos sarcinile de serviciu în ce privește organizarea și coordonarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrările realizate pe raza comunei Știubieni, jud.Botoșani, fapt ce a condus la neutilizarea eficientă a fondurilor publice locale.
Prin ordonanța nr.1535/P/2014 din data de 22.12.2014 a organelor de poliție judiciară s-a dispus începerea urmăriri penale, cu privire la săvărșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și sancționată de art.297,alin.1 din Codul Penal.
Cu adresa nr.969/VIII/1 din 24.11.2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani înaintează organelor de poliție judiciară plângerea formulată de numitul VIȚELARIU GHEORGHE, din comuna Știubieni, județ Botoșani, remisă spre competență/soluționare de către D.N.A. Serviciul Teritorial Suceava, prin care se sesizează comiterea unor fapte penale de către numiții Merticariu Ionel –Sebastian,Martiniuc Mircea-Nicolae și Chiorăscu Dan, funcționari înc adrul Prămăriei Știubieni, jud.Botoșani.
Inițial plângerile au fost înaintate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni, spre compentență/soluționar către D.N.A. –Serviciul Teritorial Suceava, care constată că nu sunt indicii de săvârșirea infracțiuniii de abuz în erviciu , faptă prevăzută și sancționatăde art.297 alin.1 din Codul Penal.
Prin Ordonanța nr.40/P/2015 din 05.02.2015 a organelor de poliție judiciară s-a dispus începerea urmăririi penale,cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și sancționată de art.297, alin.1 din Codul Penal. La data de 29.09.2015, prin Ordonanța nr.1535/P/2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, în temeiul art.63,alin.1, rap.la art.43, alin.2, lit.c din Codul de Procedură Penală , s-a dispus reunirea dosarului nr.40/P/2015 la dosarul nr.1535/P/2014.
Din cercetările efectuate după data începerii urmăririi penale a rezultat următoarele:
În perioada martie 2012 mai 2013 Primăria Șiubeni, jud.Botoșani, reprezentată legal prin Merticariu Ionel Sebastian, în calitate de primar, încheie un număr de 5 (cinci) contracte de execuție în valoare totală de 386 961,35 lei cu executantul S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr.J7/474/2003, CUI 15751120, cu încălcarea prevederilor art.23 și art.213 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
Încălcarea prevederilor art.23 și art.213 alin (1) din O.U.G. nr.34/2006, referitoare la divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G. care instituie obligații ale autorității contactante în raport cu anumite preguri valorice și obligativitatea conținutului dosarului achiziției publice care trebuie să cuprindă documente întocmite/primite de autoritatea contactantă în cadrul procedurii de atribuire, s-a realizat cu intenția vădită de a favoriza S.C.TOP DESIGN S.R.L Botoșani.
1.La data de 23.03.2012 între PRIMĂRIA ȘTIUBIENI, reprezentată legal prin primar Merticariu Ionel-Sebastian, în calitate de beneficiar și S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, reprezentată legal prin administrator Hapău Marian Claudiu, în calitate de executant se încheie Contractul de execuție lucrări nr.1068/23.02.2012 cu biect principal “Amenajare împrejmuire”
. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 76 195,00 lei,cu plata în termen de 5 zile de la data acceptării situațiilor de lucrări și facturilor fiscal aferente și cu o durată de derulare a contractului de 60 de zile de la data semnării acestuia.
Conform fișei de cont pentru operațiuni diverse a furnizorului S.C.TOPDESIGN SRL Botoșani la data de 28.03.2012 se întocmește factura fiscală nr.0001672/28.03.2012 pentru suma de 67 195,00 lei, plata acesteia fiind efectuată integral începând cu data de 29.03.2012 prin opt ordine de plată.
Cu privire la documentele sus menționate, din verificarea acestora a rezultat că factura fiscală se întocmește la numai 5 zile de la data întocmirii contractului de prestări servicii, perioadă prea scurtă pentru realizarea efectivă a lucrărilor de împrejmuire. Din proiectul întocmit de S.C.CAMP PROIECTARE SRL Botoșani (anexă la HCL nr.12/22.03.2012 prin care se aprobă proiectul lucrării de împrejmuire ) rezultă că realizarea fundației la împrejmuire necesită lucrări de turnare beton cu armătură pentru care sunt necesare minim 7 zile pentru uscarea betonului.
Dosarul achizției “Împrejmuire la Primăria Comunei Știubieni” conține, pe lângă oferta firmei câștigătoare, ofertele S.C.MET-AXA SRL Botoșani și S.C.TRIDEX SRL Botoșani, documente care nu sunt datate calendaristic, nu au număr de înregistrare a emitentului și nici număr de înregistrare în corespondența Primăriei Știubieni. Dosarul achiziției nu conține documentele întocmite/primate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa după cum prevede art.213 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006.
2. La data de 12.06.2012 între PRIMĂRIA ȘTIUBIENI, reprezentată legal prin primar Merticariu Ionel Sebastian, în calitate de beneficiar și S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, reprezentată legal prin administrator Hapău Marian-Claudiu, în calitate de executant se încheie Contractul de execuție lucrări nr.403 din 12.06.2012, cu obiectiv principal “Înlocuire învelitoare + tâmplărie exterioară cămin cultural, localitatea ȘTIUBIENI, comuna Știubieni, jud. Botoșani”.
Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 75 094,05 lei, cu plata în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor fiscal aferente și cu durată de de rulare a contractului de 60 de zile de la data semnării acestuia.
Conform fișei de cont pentru operațiuni diverse a furnizorului S.C.TOPDESIGN SRL Botoșani, la data de 16.07.2012 se întocmește facture fiscal nr.0001930/16.07.2012 pentur suma de 75 094,05 lei, plata acesteia fiind efectuată integral la data de 30.07.2012 prin două ordine de plată, unul fiind pentru plata garanției de bună execuție.
Dosarul achiziției “Înlocuire învelitoare + tâmplărie exterioară cămin cultural, localitatea Știubieni, comuna Știubieni, jud.Botoșani” conține proiectul întocmit de S.C.CAMP PROIECTARE SRL Botoșani, HCL nr.22/31.05.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici ai lucrărilor de investiții, invitațiile de participare către trei contructori, respective S.C.TOP DESIGN SRL, S.C.QUARTZ IMPEX SRL și S.C.TRIDEX SRL, ofertele firmelor respective și comunicările din care a rezultat procedura.
Cu privire la documentele sus-menționate, din verificarea acestora rezultă că toate cele trei invitații de participare sunt înregistrate în corespondența Primăriei Știubieni la același număr, respective nr.2159 din 31.05.2012 și au fost semnate toate de primire în aceeași zi 31.05.2012. La fel și în cazul adreselor de comunicare rezultat procedură, toate celelalte adrese sunt înregistrate în corespondența Primăriei Știubieni la nr.2170 din 01.06.2012 și au fost semnate toate de primire în aceeași zi 01.06.2012.
Dosarul achiziției nu conține documentele întocmite/primate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa după cum prevede art.213 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006.
3. La data de 30.07.2012 între PRIMĂRIA ȘTIUBIENI, reprezentată legal prin primar Merticariu Ionel Sebastian, în calitate de beneficiar și S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, reprezentată legal prin administrator Hapău Marian –Claudiu, în alitate de executant se încheie Contractul de execuție lucrări nr.3338 din 30.07.2012 cu obiect principal Contract de execuție lucrări nr.3338 din 30.07.2012 cu obiect principal „Realizare proiect execuție înlocuire podețe în localitatea Negreni, comuna Știubieni”. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 83 436,80 lei, cu plata în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor fiscale aferente și cu o durată de derulare a contractului de 60 de zile de la data semnării acestuia.
Conform fișei de cont pentru operațiuni diverse a furnizorului S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, la data de 23.10.2012 se întocmește factura fiscală nr.0002121/23.10.2012 pentru suma de 83 436,80 lei, plata sumei de 81 250,88 lei fiind efectuată până la data de 05.11.2012 prin două ordine de plată.
Dosarul achiziției „Execuție lucrări de înlocuire podețe localitatea Știubieni, com.Știubieni, jud.Botoșani” conține proiectul întocmit de S.C.CAMP PROIECTARE SRL Botoșani, HCL nr.12/27.07.2012 privind aprobarea proiectului lucrării, invitațiile de participare către trei constructori, respectiv S.C.TOP DESIGN SRL, S.C. M DESIGN SRL și S.C.ANA FASHION S.R.L., ofertele firmelor respective și comunicările rezultat procedură.
Cu privire la documentele sus menționate, din verificarea acestora rezultă că toate cele trei invitații de participare sunt înregistrate în corespondeța Primăriei Știubieni la același număr, respectiv nr.3397 din 08.08.2012 ți au fost semnate toate de primire în aceeași zi 08.08.2012.La fel ca și în cazul adreselor de comunicare rezultat procedură, toate trei sunt înregistrate în corespondența Primăriei Știubieni la nr.3503 din 21.08.2012.
Dosarul achiziției nu conține documentele întocmite/primite de autorita tea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa după cum prevede nr,213 alin(1) din O.U.G. nr.34/2006.
5. La data de 16.05.2013 între PRIMĂRIA ȘTIUBIENI în calitate de beneficiar și S.C.TOP DESIGN S.R.L. Botoșani în calitate de executant, se încheie Contractul de execuție lucrări nr.2087 din 16.05.2013 cu obiect principal “Reabilitare interioară cămin cultural”.Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 78 362,20 lei , cu plata în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor fiscal aferente și cu o durată de derulare a contractului de 30 de zile de la data semnaării acestuia.
Conform fișei de cont pentru operațiuni diverse a furnizorului S.C.TOP DESIGN SRL Botoșani, la data de 24.05.2013 se întocmește factura fiscală nr.0002264/24.05.2013 pentru suma de 40 000,57 lei care se achită cu ordinal de plată nr.217 din 27.05.2013 și facture fiscal nr.0002267/21.06.2013 pentru suma de 38 361,65 lei, care se achită cu ordinal de plată nr.267 din 25.06.2013. Dosarul achiziției nu conține documentele întocmite/primate de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire așa după cum prevede art.213 alin.(1) din O.U.G. nr.34-/2006.
Încălcarea prevederilor art.23 din O.U.G. NR.34/2006 referitoare la divizarea unui contract de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor ordonanței de urgență care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice, rezultă din documentele existentela Primăria Știubieni și care vizează contractele descrise la punctele 2-5.
Astfel, în Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2012, la numărul curent 24 și 26 s-a consemnat “Construcții –Înlocuire podețe Știubieni” cu o valoare estimată de64 500/ 15 000 lei/euro și “Construcții –Înlocuire podețe Negreni” cu o valoare estimată de 64 500/ 15 000 lei/euro. În formularul 14 intitulat “Programul de investiţii publice pentru anul 2012”, ambele lucr[ri de investiţii sunt cuprinse în capitolul 84.02 Transporturi –obiectiv de investiții tip B.
Lucrările de investiții pentru cele opt podețe din comună au fost divizate în două, câte 4 podețe pentru fiecare investiție astfel încât valoarea rezultată din divizare să fie până în 15 000 euro, fără TVA, pentru încredințarea directă a lucrărilor. Din analiza documentelor cuprinse în cele două proiecte întocmite de S.C.CAMP PROIECTARE SRL Botoșani, respectiv Proiectul nr.22/iulie 2012, rezultă că aceste două proiecte au fost întocmite la aceeași datăcalendaristică (în devizele generale apare aceeași dată de 18.07.2012 și același curs lei/euro de 4,5651), iar descrierile din memoriile tehnice pentru ambele proiecte sunt identice.
Devizul obiectivului nr.2 din Proiectul nr.22 intitulat “Înlocuire podeț la MIHAI IOAN intersecție DS 1779 CU DS 1820” este identic la toate caracteristicile și valorile devizului pentru obiectivul nr.2 din Proiectul nr.23 intitulat “Înlocuire podeț la APINZARASOAIE traversare între parcele A567 și A596”.
În cazul lucrărilor de investiții executate la Căminul Cultural, realizate în două etape, respectiv Contractul de execuție lucrări nr.403 din 12.06.2012 cu obiect principal “înlocuire învelitoare + tâmplărie exterioară cămin cultural, ocalitatea Știubieni, comuna Știubieni, județ Botoșani ” și prin Contractul de execuție lucrări nr.2087 din 16.05.2013 cu obiectiv principal “Reabilitare interioară cămin cultural ”este evident faptul că lucrările la același obiectiv se puteau realiza printr -un singur contract de execuție lucrări care se derula pe o perioadă de 12 luni, primul contract pentru execuția de lucrări la căminul cultural fiind încheiat în 12.06.2012, iar al doilea în 16.05.2013.
Cu adresa nr. 5769/19.03.2015 și nr.5769/19.03.2015 ONRC –Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani ne comunică date privind actele adiționale/constitutive referitoare la stabilirea / schimbarea sediului social, numele administratorilor / asociațiilor, schimbarea denumirii firmei, pentru :
-S.C. TOP DESIGN SRL Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr.J/07/474/2003, CUI RO 15751120;
-S.C. ANA ARHITECTURĂ &CONSTRUCȚII SRL Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr.J/07/196/1997, CUI RO 9474490;
-S.C. M DESIGN SRL Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr.J/07/630/2004, CUI RO 17005614 și
-S.C.ANA FASHION SRL Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr.J/07/196/1997, CUI RO 9474490.
Din analiza documentelor înaintate de instituția anteriormenționată, rezultă următoarele :
- S.C.TOP DESIGN S.R.L.Botoșani a fost înființată în anul 2003 și a avut ca asociați fondatori pe numiții Șoptică Cornel și Șoptică Liliana –Magda, primul având și calitatea de administrator. Prin încheierea nr.3800 din 29 iunie 2009 a BNP Humelnicu Coca, Șoptică Cornel și Șoptică Lilana-Magda se retrag din societate, aceasta fiind preluată de numiții Hapău Bogdan și Hapău Marian –Claudiu, primul fiind numit administrator. Cu precizarea că Hapău Bogdan și Hapău Marina –Claudiu sunt frații numitei Șoptică Liliana-Magda;
-S.C. ANA FASHION S.R.L. Botoșani a fost înființată în anul 2007 și a avut ca asociați pe numiții Hapău Bogdan și Prisăcaru (Dacău) Andreea –Cătălina, ultima având și calitatea de administrator. Prin actul de comodat nr.2 din 05.05.2004, numiții Șoptică Costel și Șoptică Liliana –Magda, în calitate de proprietari dau în folosință gratuită suprafața de 25 mp din imobilul situat în Cătămărăști Deal, com.Mihai Eminescu societății Ana-Fashion SRL, pentru a-o servi ca sediu social.Prin Hotărârea nr.1 din 21.11.2012 se modifică denumirea societății Ana-Fashion SRL în S.C. ANA ARHITECTURĂ &CONSTRUCȚII S.R.L.Botoșani;
-S.C.M DESIGN S.R.L.Botoșani a fost înființată în anul 2004 și a avut ca fondator unic pe Șoptică Liliana –Magda care este și administrator. Prin delegațiile nr.114 din 12.10.20111 și 112 din 24.08.2012 administratorul Șoptică Liliana –Magda împuternicește pe numita Dacău Andreea- Cătălina să reprezinte societatea în raporturile cu Registrul Comerțului Botoșani.Conform datelor din ONRC privind datele asociaților persoane fizice, în cazul asociatului Dacău Andreea –Cătălina de la S.C.ANA ARHITECTURĂ &CONSTRUCȚII S.R.L. Botoșani se poate observa că acesta are domiciliul în mun.Botoșani, str.Calea Națională nr.90, scara B, etj 2, apt.4, județ Botoșani, ce corespunde cu adresa de domiciliu a numitei Șoptică Liliana –Magda.
Datele sus prezentate concluzionează că firmele participante la licitațiile organizate de către Primăria Știubieni sunt controlate de numitul Șoptică Cornel, aceastea fiind favorizate la încheierea contractelor de achiziție publică.
La data de 19 decembrie 2013 în publicația online Botoșani News s-a publicat un articol intitulat “Un parlamentar de Botoșani a făcut cadou o mașină copilului, la majorat”, articolul fiind însoțit de o poză a unui autoturism marca Land Rover Range. Conform datelor din evidența Direcției pentru Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date, autovehiculul respectiv este proprietatea firmei ȚIRIAC LEASING INF S.A., utilizator TOP DESIGN SRL, fiind înmatriculat cu nr.B230 TOP.Față de aceste aspecte în cauză sunt indicia ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.13, alin.(2) din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, trafic de influență, prevăzut și pedepsit de art.291 din Codul Penal, instigare la abuz în serviciu, prevăzut de art.47 din Codul Penal, raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, abuz în serviciu,
prevăzut și pedepsit de art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2 000, raportat la art.297, alin.(1) din Codul Penal, complicitate la abuz în serviciu, prevăzut și pedepesit de art.48 din Condul Penal 11 raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38 din Codul Penal, și este incident art.13 ali n.(2) din O.U.G. nr.43/2002, actualizată, privind competența material a D.N.A., având în vedere calitatea persoanei la data săvârșirii faptei, respective deputat în cadrul Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal.
În temeiul art.57 Cod Procedură Penală,
PROPUN :
Declinarea competenței în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, în vederea continuării cercetărilor față de numiții:
1.OPTICĂ COSTEL,fiul lui Xenofon și Paulina, născut la data de 18.02.1967, în comuna Suharău, jud.Botoșani, domiciliat în Botoșani, str. XXXX, CNP 1670xxxxxx, sub aspectul infracțiunilor trafic de influență, prevăzut și pedepsit de art.291 Cod Penal, instigare la abuz în serviciu, prevăzut de art.47 din Codul Penal, raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, constând în pretinderea indirect, prin intermediul firmelor controlate de membrii familiei sale, de la reprezentanții Primăriei Știubieni, să încheie contracte de achiziții publice prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu având ca rezultat obținerea de foloase necuvenite pentru sine, prin interpuși;
2. MERTICARIU IONEL-SEBASTIAN, fiul lui Vasile și Adela, născut la data de 28.08.1970, în comuna Știubieni, jueț Botoșani, cu același domiciliu,CNP 17xxxx abuz în serviciu, prevăzut și pedepsit de art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) din Codul Penal, constând în încheierea de contracte de achiziții publică cu încălcarea prevederilor O.U.G.nr.34/2006 cu scopul de a favoriza firmele controlate de numitul Șoptică Costel;
3. MARTINIUC MIRCEA –NICOLAE, fiul lui Mircea și Eugenia, născut la data de 22.11.1977, în municipiul Constanța, județ Constanța, domiciliat în orașul Săveni, jud.Botoșani, cu acelașii domiciliu, CNP 17xxxxxxx, abuz în serviciu, prevăzut și pedepsit de art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297, alin.(1) din Codul Penal, constând în încheierea de contracte de achiziții publice cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006, cu scopul de a favoriza firmele controlate de numitul Șoptică Cornel;
4. OPTICĂ LILIANA –MAGDA, fiica lui Constantin și Ana, născută la data de 25 mai 1968 în mun.Botoșani, județ Botoșani, domiciliată în Botoșani, str.xxx CNP 268xxxxx, sub aspectul infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută și pedepsită de art.48 din Codul Penal, raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, constând în întocmirea și depunerea de înscrisuri la Primăria Știubieni pentru a crea aparența de legali tate a procedurilor de încredințare a contractelor de achiziții publice încheiate între S.C.TOP DESIGN S.R.L.Botoșani și Primăria Știubieni;
5. HAPĂU MARIAN –CLAUDIU, fiul lui Constantin și al Anei, născut la 08 septembrie 1971 în mun.Botoșani, județ Botoșani, domiciliat în Botoșani, str.xxx, CNP 171xxxxxx , sub aspectul infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzut și pedepsit de art.48 din Codul Penal raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, constând în întocmirea și depunerea de ănscrisuri la Primăria Știubieni pentru a crea aparența de legalitate a procedurilor de încredințare a contractelor de achiziții publice încheiate între S.C.TOP DESIGN S.R.L.Botoșani și Primăria Știubieni.
6.DACĂU ANDREEA –CĂTĂLINA, fiica lui Sabin-Aurel și Aritina, născută la data de 29 noiembrie 1977 în mun.București, domiciliată în Botoșani, str.xxxxx , CNP 277xxxxx, sub aspectul infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzut și pedepsit de art.48 din Codul Penal raportat la art.13, alin.(2) din Legea nr.78/2000, constând în întocmirea și depunerea de înscrisuri la Primăria Știubieni pentru a crea aparența de legalitate a procedurilor de încredințare a contractelor de achiziții publice încheiate între S.C.TOP DESIGN S.R.L.Botoșani și Primăria Știubieni.stiripesu

Sursa: www.stirisurse.ro


Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

Bancul zilei: Judecată în stil românesc
Horoscopul zilei de 6.10.2016
Botoşani: Solidaritate infracţională între primarul liberal Oloeru şi deputatul liberal Şoptică
Ioan Rotundu
Sebastian Ghita ii transmite Laurei Codruta Kovesi:
Sa se obisnuiasca cu ideea ca daca intri in tarate, te mananca porcii
Laura Codruta Kovesi: Atacurile din ultima vreme, campanii platite cu bani multi de hartuire si decredibilizare a DNA
Vladimir Putin, discurs in fata Dumei, unde nu mai exista niciun opozant:
Trebuie sa realizam dreptul suprem istoric al Rusiei de a fi o tara puternica
Elena Udrea va candida ca independent la alegerile parlamentare:
Nu m-am consultat cu fostul presedinte, drumurile noastre se despart
Cum se defineste ideologic USR-ul lui Nicusor Dan prin programul politic
Kovesi, Mircea Dumitru, Vlad Voiculescu. Cum se explica atacurile la adresa reformistilor si de ce nu dau rezultate
Nume surprinzatoare in topul donatorilor la partid.
Cele mai darnice persoane fizice si juridice
Un drept la replică sugerat cu multă curtoazie
Ioan Rotundu
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă