Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Politică
Infracţiuni
Anunţuri
Editorial
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Ofertă de afaceri
Umor
Comentarii
Religie
Pamflet
Caricaturi
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8697 lei
1 USD = 3.9827 lei


Număr accesări
Astăzi:
23997
De la 07 Ianuarie 2003
90820739

Blocarea roţilor la maşinile parcate anapoda este o sancţiune ilegală

  • ilegalitatea a stabilit-o instanţa de judecată
  • 10 February 2009, 23:00
ROMANIA
JUDECATORIA CONSTANTA
Secţia civilă
DOSAR NR. 1751/2008
SEDTNTA PUBLTCA din 31.10.2008
PRBSEDINTE : Doina Safta
GREFIER : Alexandra Petriman

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile, având ca obiect plângerea contravenţională acţiune formulată de petentut BALACIU COSTELCRISTIAN, cu domiciliul in Bucureqti, str. Politehnicii nr. 3, bL.9, sc.2, ap. 83, sector 6, Bucureşti, în contradictoriu cu intimatul PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA QIRECTIA POLITIEI COMUNITARE DE SIGURANTA RUTIERA, cu sediul in Constanla, jud. Constanţa. Dezbaterile în fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 23.10.2008, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea consecutiv la data de 30.10.2008 şi apoi la data de 31.10.2008. hotărând următoarele :
INSTANTA
Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr. 17511121212008, petentul BALACIU COSTEL-CRISTIAN a formulat, în contradictoriu cu intimata PRIMARIA MUNICIPILUI CONSTANTA - DIRECTIA POLITIEI COMUNITARE DE SIGURANTA RUTIERA, plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria SPCC nr. 00013011/29.07.2008.în motivarea plângeri, a arătat că a parcat autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare B 53 JCK pe trotuarul dinspre lac şi Satul de Vacanţă, iar nu în Mamaia, lângă Hotel Malibu, pe spaţiul verde. Că nu au competenţă consiliile locale în sancţionarea unei fapte de asemenea natură, care ar fi trebuit constatată de către Poliţia rutieră, iar nu de către Poliţia comunitară, că "martorul care a semnat procesul-verbal în fapt nu a fost martor la constatarea faptei, semnătura acestuia fiind adăugată ulterior. Mai arată că nu există textul de lege în baza căruia a fost sancţionat, deoarece HCLM 444 nu are art.5 pct. 6, deoarece distincţia între aliniate se face prin litere, care sunt de la ,,a" la d". A solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi obligarea firmei care a imobilizat autovehiculul la restituirea sumei de 50 lei încasaţi în mod abuziv.
A depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria DPCC nr. 00013011/29.072008, bonul eliberat de S.C. TEC DELTA SERV srl la data de 29.07.2008, copie carte de identitate. A inserat în plângerea contravenţională fotografia făcută cu ocazia imobilizării vehiculului pentru parcarea sancţionată. Intimata nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat, prin avocat, şi a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.
Analizând plângerea contravenţională formulată, raportat la conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa constată că a fost sancţionat petentul pentru parcarea autovehiculului pe spaţiul verde, lângă hotelul Malibu, în temeiul dispoziţiilor art. 5 punctul 6 din HCLM 4441/2000 R
. Instanţa constată că arr. 5 din HCLM 4441/2000, astfel cum este aceasta publicată pe site-ul Primăriei şi nefiind disponibilă în alt mod spre a fi cunoscută de destinatarii săi, prevede la art.5, sancţiunile aplicabile pentru săvârşirea contravenţiilor menţionate la art. 4, iar distincţia este făcutd prin atribuirea de litere, de la ,,a" la ,d".
Faţă de dispoziţiile art. 16 din Ordonanţa nr. 2|\2.A7.2A01R, care prevede că procesul verbal de constatare a contravenţiei indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează, contravenţia, şi având în vedere că alt. 5 din HCLM 44412000 nu prevede ca şi contravenţie fapta săvârşită de către petent, instanţa constată că plângerea este întemeiată şi urmează. a o admite. Este oblig{ia agentului statului care constată şi sancţionează drept contravenţie o faptă interzisă şi culpabilă să acţioneze în mod legal şi profesional, care include şi cunoaşterea şi aplicarea legii, astfel cum ea a fost adoptată. Instanţa nu poate suplini viciile de formă ale procesului-verbal; în măsura în care destinatarului normei juridice i se impune conformarea, cu atât mai mult agentul statului care are sarcina de a o aplica are obligaţia de a o cunoaşte în vederea unei corecte aplicări.
Mai mult decât atât, cerinţa ca agentul statului să acţioneze cu bună credinţă şi profesionalism nu a fost îndeplinită, din fotografia depusă de petent rezultând că locul unde a fost parcat autovehiculul nu este cel indicat în procesul-verbal, ceea ce rezultă din fotografia făcută de petent. Aceasta poate fi apreciată şi folosită ca probă, faţă, de mijloacele insuficiente pe care în caz contrar le-ar avea la îndemână petentul spre a face dovada celor afirmate.
Astfel, deşi în procesul-verbal s-a reţinut că vehiculul a fost parcat lângă Hotel Malibu, din fotografie rezultă că respectiva constatare nu este conformă realităţii, fapta nefiind nici măcar săvârşită în staţiunea Marnaia, intrarea în această aflându-se la distanţă de locul parcării.
Este abuzivă, de asemenea, imobilizarea vehiculului, această sancţiune complementară nefiind prevăzută de Ordonanţa nr. 211/2.07.2001, nefiind posibilă aplicarea sa decât de poliţia rutieră, pentru infracţiuni sau contravenţii prevăzute de legisla{ia rutieră. Cu toate acestea, petentul a prezentat bonul din care rezultă că autovehiculul a fost imobilizat de agenţii statului, în lipsa unui temei legal de acţiune. Instanţa urmează, să respingă totuşi cererea de obligare a societăţii al cărui agent a efectuat fizic imobilizarea vehiculului la restituirea sumei încasate, având în vedere că aceasta nu este admisibilă pe calea plângerii contravenţionale, nefiind încasată cu titlul de amenzi de către agentul constatator, ci de un auxiliar, pentru servicii de deblocare a autovehiculului. Pentru cele de mai sus, va anula ca nefiind legal procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi va respinge ca inadmisibilă pe calea plângerii contravenţionale cererea de restituire a sumei de 50 de lei.
PENTRU ACESTE MOTIVE
În numele legii
HOTARAŞTE

Admite plângerea împotriva procesului-verbal formulată de petentul BALACIU COSTEL-CRISTIAN, cu domiciliul in Bucureşti, str. Politehnicii nr. 3, bl. 9, sc.2, ap. 83, sector 6, Bucureşti, în contradictoriu cu intimatul PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA – DIRECTIA POLITIEI COMUNITARE DE SIGURANTA, cu sediul în Constanţa, jud. Constanta. Anulează procesul -verbal ca nelegal. Respinge cererea de restituire a sumei de 50 lei ca inadmisibilă. Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 31.10.2008.
PREŞEDINTE
Doina Safta
GREFIER
Alexandra Petriman

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Pesediştii au votat sub aburii ţuicii, împotriva unei directive a UE
„Să-i alungăm! Bucureştiul să-şi ia canaliile înapoi”
Comuniştii încearcă să blocheze votul locuitorilor din Chişinău
Renate Weber, în apărarea românilor din Italia, interpelează Comisia Europeană
Televiziunea RAI încearcă să dreagă busuiocul
Proiect PNUD din Moldova, finanţat de România, dobândeşte recunoaştere internaţională
Un duhovnic al Neamului împlineşte astăzi 90 de ani
După numirea Prefectului român, în Covasna începe să se aplice Legea
Comunicat de presă
Profesorii bătăuşi sau violatori, albiţi şi protejaţi de colegii de breaslă
Conţac are mari probleme cu secretara
Răzbunarea soldatului
Horoscop
Omul se dă priceput în a ne face să vorbim
Comentariul comentariilor XXVIII
(Ioan Rotundu)
Românul şi viaţa sexuală imatură
25 % din drumurile judeţene afectate de alunecări
Actor cu aplecare spre zootehnie şi ţigani dornici de muncă
la Baranca este pe cale a se produce o minune
Se pare că preşedintele Ţâbuleac mai are protejaţi nerecompensaţi
el va înfiinţa un corp de control propriu
Au fost prinşi hoţii de la Bonintex
Tinerii invitaţi să devină manageri în funcţii publice
Bolnavii lăsaţi fără medicamente originale, dar din cele generice vor avea la discreţie
Viaţa unui om evaluată la 15 mii lei amendă pentru E.ON
În privinţa crizei economice, AJOFM rămâne la faza de intenţii
Inspectorii sanitari îi vor lua la bani mărunţi pe directorii de spitale
Dau ei în ai noştri, să dăm şi noi în ai lor!
Ioan Rotundu
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă