Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Cultură
Anunţuri
Economic
Fapt divers
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Comentarii
Religie
Caricaturi
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8286 lei
1 USD = 4.4674 lei


Număr accesări
Astăzi:
22324
De la 07 Ianuarie 2003
78529259

Cum se derulează executarea silită a unui contract bancar de credit de consum

  • 14 August 2008, 23:00
Intrucat multi consumatori care au citit acest material http://www.urbaniulian.ro/2008/08/14/poate-banca-sa-imi-scoata-casa-la-vanzare-daca-nu-am-platit-ratele-unui-contract-de-credit-de-consum/ , au cerut explicatii legate de modul in care se deruleaza executarea silita a unui contract de credit de consum , am descris mai jos derularea fazelor acestei proceduri prevazuta de Codul de Procedura Civila Roman.
Executarea silita mobiliara este precedată de somaţia prevăzută de art. 387 C. proc. civ., procedură în care i se conferă debitorului o zi liberă pentru a face plata voluntar, potrivit art. 411 alin 1 C. proc. civ. care prevede c㠄Dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanţa de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, chiar dacă acestea sunt deţinute de un terţ".
Astfel dacă somaţia nu este urmată de executare, după trecerea unui timp de cel puţin o zi executorul judecătoresc se va deplasa la locul unde se află bunurile mobile proprietatea debitorului şi va proceda la invetarierea şi apoi sechestrarea lor. În acest sens executorul judecătoresc va întocmi un proces verbal de sechestru care va cuprinde lista bunurilor sechestrate, preţul bunurilor sechestrate în măsura în care acestea au fost evaluate de către executorul judecătoresc cu acordul părţilor, iar în lipsa unui asemenea acord va solicita efecutarea unei expertize de evaluare a bunurilor puse sub sechestru. În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, preşedintele instanţei de executare va putea dispune, prin încheiere judecatoreasca dată fără citarea părţilor, ca o dată cu înmânarea somaţiei să se aplice şi sechestrul. Această măsură este una de excepţia întrucât în mod obişnuit trebuie să i se ofere debitorului posibilitatea de a plăti în termen de o zi de la primirea somaţiei. De aceea, măsura sechestrării bunurilor odată cu somaţia trebuie luată doar dacă exista pericol evident de sustragere a bunurilor.
Codul de Procedura Civila determină şi situaţiile în care executorul judecătoresc trebuie să fie însoţit cand se deplaseaza la domiciliul debitorului , sub sancţiunea nulităţii, de un ofiţer de poliţie sau de ajutorul său, iar în lipsa acestora de primar sau de un viceprimar. Astfel potrivit art. 412 C. proc. civ. prezenţa organelor de poliţie sau administrative este indispesabilă în următoarele situaţii:
- dacă uşile debitorului sunt închise şi nu voieşte să le deschidă;
- dacă nu voieşte a deschide camerele sau mobilele;
- dacă debitorul lipseşte şi nu este de nicio rudă care locuişte cu el.
Prezenţa organelor de stat este necesară numai la deschiderea uşilor sau mobilelor pentru a nu se putea vorbi de o violare de domiciliu sau de abuz în serviciu, astfel odată efectuată această operaţiune, ele se pot retrage, art. 413 C. proc. civ. prevede că organele de poliţie sau administrative pot fi înlocuite prin doi martori majori. Creditorul nu este obligat să participe la aceste operaţiuni de executare silită. Executorul judecătoresc va întocmi un proces verbal, care va trebui să cuprindă:
[1] numele, prenumele şi domiciliul părţilor, ale executorului judecătoresc, precum şi ale celorlalte persoane care au de faţă la urmărire;
[2] enunţarea titlului executor în baza căruia se face executarea silita mobiliara, adica contractul de credit de consum ;
[3] individualizarea bunurilor pe care creditorul le-a solicitat să fie urmărite, dacă este cazul;
[4] somaţia verbală facută debitorului să plătească, precum şi răspunsul acestuia dacă a fost de faţă;
[5] descrierea bunurilor sechestrate, indicarea seriilor sau a altor elemente de identificare a acestora şi indicarea valorii fiecaruia, după aprecierea executorului judecătoresc, dacă aceasta este cu putinţă;
[6]arătarea locului, zilei şi orei când s-a facut urmărirea.
Procesul verbal de sechestru se va semna de către executorul judecătoresc precum şi de către toate persoanele care au fost de faţă. Menţiunile de mai sus sunt expres prevăzute în art. 416 C. proc. civ. in lipsa lor procesul-verbal fiind lipsit de forta probanta in justitie.
Dacă vreuna dintre aceste persoane refuză să semneze ori nu poate, executorul judecătoresc va menţiona acest fapt. Procesul verbal prezintă o importanţă deosebită, deorece el determină momentul începerii urmăririi silite mobiliare; în acelaşi timp, stabileşte bunurile asupra cărora se va desfăşura urmărirea, indisponibilizându-le.
Pentru păstrarea bunurilor sechestrate executorul judecătoresc va putea să aplice peceţi sau să numească un custode pentru paza lor.
Dacă debitorul refuză să primească bunurile în custodie sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum şi în cazul ridicării bunurilor, executorul judecătoresc dă în păstrare bunurile sechestrate unui custode numit cu precădere dintre persoanele indicate de creditor. Conform art. 420 C. proc. civ. obiectele sechestrate se vor putea strămuta, din locul unde se află pe cheltuiala celui interesat, cu acordul executorului judecătoresc.
În continuare art. 421 C. proc. civ., prevede că în cazul în care custode este o altă persoană decât debitorul, aceasta are dreptul la o remuneraţie ce se va fixa de executor judecătoresc ţinând seama de activitatea depusă. Remuneraţia şi cheltuielile custodelui vor fi plătite cu anticipaţie de către creditorul urmăritor care le va prelua cu precădere din preţul bunurilor urmărite. Custodele va fi răspunzător de orice pagubă ce va aduce credâitorului, din cauza neglijenţei sale, putând fi, după împrejurări, suspus şi la pedeaspa arătată de legea penală pentru abuz de încredere.
Articolul 425 C. proc. civ. prevede c㠄dacă bunul ce se sechestrază se află în proprietate comună sau asupra lui există un drept de gaj ori privilegiu constituit în favoarea unei alte persoane, executorul judecătoresc, luând cunoştinţă despre acest drept, va înştiinţa acea persoană despre aplicarea sechestrului şi o va cita la termenele fixate pentru vânzarea bunul respectiv", nerespectarea lui atrăgând sancţiuni disciplinare pentru executor, care va putea fi obligat şi la eventuale despăgubiri faţă de creditor.

2. Vânzarea bunurilor la licitaţie.
A doua etapă a executării silite mobiliare este vânzarea bunurilor sechestrateîn vederea obţinerii unei sume de bani necesare pentru acoperirea creanţei creditorului urmăritor, a cheltuielilor de executare şi, eventual, a creanţelor unor creditori intervenienţi.
Executorul judecătoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin:
[1] vânzare la licitaţie publică,
[2] vânzare directă şi
[3] prin alte modalităţi admise de lege.
Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitaţie publică, executorul judecătoresc, în termen de cle mult o zi de la întocmirea procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut de art. 431 alin. 2 C. proc. civ. a fixa data, ora şi locul licitaţiei. Vânzarea la licitaţie se va face în locul unde se află bunurile sechestrate sau dacă există motive temeinice, în alt loc. Vânzarea nu se va putea face în mai puţin de două săptămâni, nici în mai mult de două lini de la data întocmirii procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevăzut de art. 431 alin. 2 C. proc. civ.
Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa [email protected]


Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Atenţie la ţepele pe care le puteţi lua în cazul mansardelor de la bloc
Program Tele'M Botoşani vineri, 15 august
Comentariul comentariilor (CLXVIII)
(Ioan Rotundu)
Horoscop
Un altfel de examen
Ministrului de Interne să pună steagul romanesc la sediile maghiarilor din Covasna
Ucraina ar putea deveni următoarea ţintă a Rusiei
Biserica de la Malainiţa se sprijină pe vechile mănăstiri româneşti din Timoc
Inspectorii de la Primării NU au voie să intre în locuinţele dvs.
Poate banca să îmi scoată casa la vânzare, dacă nu am plătit ratele?
Leacul lui Băsescu pentru fierbinţeala lui Geoană
De ce l-a bătut Iliescu la fund pe Năstase
Muzeul de la Flămânzi renaşte din cenuşa trecutului istoric local
Oprişanu iar şi-a făcut de lucru cu pezevenghiul de Niculiţă
Dedeman şi-a deschis porţile şi la Botoşani
Fetiţă lovită de maşină sub ochii mamei
Şase comune cu PUG-uri pe cale de expirare
2.000.000 lei pentru înlăturarea efectelor provocate de inundaţii
Apă la cotă de avarie pentru săvinenii cu datorii
Sinistraţii din Rădăuţi Prut umblă cu memorii pe la Mediu
Pentru că n-are încotro, preşedintele Ţâbuleac a mai lăsat din condiţii
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă