Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Cultură
Infracţiuni
Economic
Sănătate
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Comentarii
Evenimente
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu


Număr accesări
Astăzi:
6455
De la 07 Ianuarie 2003
123658441

Legea care îngreunează cumpărarea de terenuri agricole in România şi sporeşte puterile premierului Ponta a trecut de Parlament

  • 18 December 2013, 23:00
Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, proiectul de lege privind restrictionarea tranzactiilor cu terenuri in extravilan, cu 221 de voturi pentru, 27 impotriva si 50 de abtineri. Daca va fi promulgat de presedintele Basescu si publicat rapid in Monitorul Oficial, actul normativ ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2014, data de la care Romania este obligata sa permita vanzarea de terenuri agricole catre persoane fizice straine din Uniunea Europeana.
Deputatii au modificat, insa proiectul de lege initiat de Guvern, permitand tranzactionarea terenurilor agricole intre rudele de gradul trei inclusiv fara restrictiile impuse de aceasta lege.
Proiectul de lege privind restrictionarea cumpararii terenurilor de catre persoanele fizice a fost initiat de Ministerul Agriculturii in contextul in care de la 1 ianuarie 2014 strainii cu resedinta in Uniunea Europeana vor putea cumpara terenuri agricole in Romania.
Potrivit viitoarei legi, o noua autoritate, care va functiona direct in subordinea premierului Victor Ponta, va administra toate tranzactiile cu terenuri extravilane din Romania si va putea cumpara in numele statului pamanturi agricole, incepand din anul 2014.
De asemenea, viitoarea Autoritate pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare va putea da si amenzi de sute de mii de euro celor care incalca restrictiile la tranzactia cu terenuri in extravilan.
Incepand din 2014, proprietarii urmeaza sa-si vanda terenurile extravilane cu respectarea dreptului de preemptiune acordat, in ordine:
coproprietarilor persoane fizice
arendasilor
, vecinilor persoane fizice,
persoanelor fizice cu varsta de pana la 40 de ani care desfasoara activitati agricole pe raza administrativ-teritoriala a localitatii unde este situat terenul respectiv,
Statului Roman
Statul Roman va fi reprezentat, practic, de Autoritatea din subordinea premierului Ponta. Institutia va interveni in piata si va cumpara teren, folosindu-si dreptul de preemtiune, atunci cand va considera ca exista un pericol de concentrare a unei suprafete mari, de exemplu de 500 de hectare, in proprietatea unei persoane fizice straine sau unui grup restrans de astfel de persoane.
De asemenea, viitoarea Autoritate va putea cumpara terenuri agricole de la persoane foarte in varsta, care nu-si mai pot permite sa lucreze pamantul si nu doresc nici sa-l dea in arenda.
CINE VA PUTEA CUMPARA TERENURI IN ROMANIA
De la 1 ianuarie 2014, Romania este obligata prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana sa-si deschida piata terenurilor agricole pentru persoanele fizice. Astfel vor putea cumpara terenuri agricole in extravilan, in conditiile noii legi:
Cetatenii romani
Cetatenii altui stat membru al Uniunii Europene
Cetatenii statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE),
Apatrizii cu domiciliul in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE),
Persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la acordul privind spatiul Economic European (ASEE).
CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA CUMPARATORII DE TERENURI
Cumparatorii trebuie sa utilizeze terenurile doar potrivit categoriei de folosinta inscrise in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara. Prin exceptie, se poate schimba categoria de folosinta a terenului cumparat numai din categoria de folosinta agricol in alta categorie de folosinta agricol.
Persoanele fizice care cumpara teren agricol situat in extravilan, pe care este amplasata o infrastructura de imbunatatiri funciare, au obligatia de a o mentine cel putin in starea de la data cumpararii, astfel cum a fost atestata prin avizul Autoritatii Nationale de Imbunatatiri Funciare.
In cazul cetatenilor statelor terte sau apatrizilor, cu domiciliul intr-un stat tert, acestia pot cumpara teren agricol extravilan in Romania in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de reciprocitate, cu respectarea legii funciare. Acelasi regim se aplica si persoanelor juridice avand nationalitatea unui stat tert, potrivit unui amendament adoptat de Camera Deputatilor.
Arendasii care vor sa cumpere teren agricol situat in extravilan trebuie sa detina calitatea de arendas pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil incheiat, inregistrat la consiliul local al localitatii in raza caruia se afla suprafata respectiva, cu cel putin un an inainte de data inregistrarii ofertei de vanzare. Arendasii beneficiaza de dreptul de preemtiune prezentat mai sus.
PASII PARCURSI DE PROPRIETAR LA VANZAREA TERENURILOR EXTRAVILANE
Vanzatorul inregistreaza la primarie o cerere prin care solicita notificarea preemptorilor si afisarea ofertei de vanzare a terenului agricol situat in extravilan. La inscriere, vazatorul va trebui sa plateasca o taxa pentru finantarea procedurilor care se vor derula.
Cererea este insotita de oferta de vanzare a terenului agricol, care va cuprinde pretul cerut pentru terenul ce urmeaza a fi vandut, numele si prenumele vanzatorului, adresa completa unde are domiciliul vanzatorul, amplasamentul terenului, suprafata, categoria de folosinta si clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vanzarii-cumpararii, precum si copia documentului care atesta calitatea de proprietar.
Primaria afiseaza oferta de vanzare in maximum 30 de zile.
In termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii primaria notifica in scris preemptorii si afiseaza oferta de vanzare la sediul acesteia. Primaria are obligatia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, odata cu notificarea preemptorilor, oferta de vanzare, precum si lista preemptorilor,
In termen de 3 zile lucratoare de la data primirii ofertei de vanzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare o va afisa pe site-ul acesteia.
Daca proprietarul schimba pretul sau alti termeni ai ofertei deja introdusi in circuit, trebuie sa reia de la capat procedura.
PASII PARCURSI DE CUMPARATORI: Preemptorii trebuie sa transmita acceptarea ofertei, insotita de documentatia din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile pentru a cumpara terenul, pe care o comunica vanzatorului si Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, in termen de 30 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei.
Netransmiterea acceptarii ofertei in termenul prevazut duce la pierderea dreptului de preemptiune.
Daca, in termenul de 30 de zile mai multi preemptori isi manifesta in scris intentia de cumparare, vanzatorul are obligatia de a respecta ordinea stabilita de lege sa comunice Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare actele necesare, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor legale.
Daca in termenul de 30 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, vanzarea terenului este libera, urmand ca vanzatorul sa instiinteze in scris Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare.
Verificarea indeplinirii conditiilor legale de vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice se va face de catre Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare. Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare va verifica in termen de 5 zile lucratoare de la primirea datelor prevazute de lege si va comunica vanzatorului avizul prealabil, in cazul indeplinirii conditiilor legale, respectiv nota de observatii, in cazul neindeplinirii acestora.
In situatia in care, in urma verificarilor, Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare constata ca potentialul cumparator nu indeplineste conditiile legale, vanzatorul are dreptul sa aleaga unul dintre ofertanti.
In cazul in care niciunul dintre titularii dreptului de preemtiune nu isi manifesta dreptul de cumparare vanzarea terenurilor se face liber, cu respectarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca cumparatorii.
SANCTIUNI DE SUTE DE MII DE EURO APLICATE DE AUTORITATEA DIN SUBORDINEA PREMIERULUI
Autoritatea Funciara care ii va reveni in subordine premierului Ponta va constata contraventii si va aplica amenzi de pana la 500.000 de lei la hectar, in cazul incalacarii conditiilor prevazute de viitoarea lege:
vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, fara avizul Ministerului Culturii, se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
Cumparatorii care nu mentin pe o infrastructura de imbunatatiri funciare care e amplasata pe terenul respectiv macar in starea in care era cand au preluat-o vor fi amendati tot cu 50.000 -100.000 lei. In plus, sanctiunea acesti contravenienti se vor alege si cu desfiintarea noilor constructii si aducerea terenului in starea initiala, precum si refacerea infrastructurii de imbunatatiri funciare, pe cheltuiala contravenientului.
Instrainarea prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune este interzisa, nerespectarea interdictiei atragand sanctiunea nulitatii absolute.
Cumparatorii care schimba ilegal destinatia terenului agricol risca amenzi de 100.000 lei/ha. Incalcarea timp de 2 ani consecutiv a acestor restrictii privind destinatia terenului se sanctioneaza cu 500.000 de lei la hectar.
EXCEPTIILE INTRODUSE DE PARLAMENT. RUDELE SI GRANITELE
Parlamentarii au introdus o serie de exceptii de la aplicarea restrictiilor viitoarei legi si au largit anumite conditionalitati:
Dispozitiile prezentei legi nu se aplica instrainarilor intre rude pana la gradul trei, inclusiv, potrivit unui amendament propus de deputatul PSD Marian Ghiveciu si acceptat de Comisia juridica din Camera si de plen.
Restrictiile din prezenta lege nu se vor aplica nici tranzactiilor prevazute in antecontracte si pacte de optiune care au apucat sa fie autentificate la notariat anterior intrarii in vigoare a acesteia. Astfel deputatii au relaxat o prevedere din proiectul initat de Guvern, care stipula ca legea nu se aplica antecontractelor si pactelor de optiune care au fost inscrise in cartea funciara, anterior intrarii in vigoare a acesteia.
Titularii dreptului de preemptiune prevazuti de lege trebuie sa transmita acceptarea ofertei, insotita de documentatia din care sa rezulte ca indeplineste conditiile pentru a cumpara terenul, vanzatorului si Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare, in termen de 30 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei.
Netransmiterea, din culpa preemtorului, a acceptarii ofertei in termenul prevazut duce la pierderea dreptului de preemptiune. Transmiterea ofertei se va realiza prin orice mijloace care sa asigure confirmarea de primire in termenul prevazut (scrisoare recomandata, notificare prin intermediul executorilor judecatoresti, email, fax).
Deputatii au mai decis in mod expres ca proprietarul terenului sa aiba posibilitatea de a alege intre preemtorii de acelasi rang, daca apar mai multe astfel de cereri.
Scade de la 20 de km la 10 km distanta fata de granita in care se aplica restrictii cu caracter militar privind tranzactia cu terenuri. "Terenurile agricole situate in extravilan pe o raza de 10 km de la granita Romaniei, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 2400 m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul conform al organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, prin structuri interne specializate", prevede legea, in forma adoptata de Camera.
Deputatii UDMR s-au aratat pentru eliminarea totala a restrictiilor referitoare la distanta fata de granita, in conditiile in care Romania are granite interne ale UE doar cu Ungaria si Bulgaria.
Agenţia de ştiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Horoscop
Bancul zilei: Subtilitatea neveste-si
Gastronomie: Cighiri din organe de porc
Cafeaua şi ţigara pot oferi protecţie împotriva unei boli de ficat
România are printre cele mai bruşte scumpiri ale muncii din UE
Proiect ce prevede acordarea de facilităţi companiilor petroliere
Invitaţie la Teatrul „Vasilache” Botoşani
Botoşani/Frumuşica: Peste 120 de copii s-au implicat în alinarea suferinţelor asistaţilor de la UAMS Flămânzi
Traian Băsescu: Am promulgat bugetul de stat pentru că Guvernul a fost de acord să amâne cu 3 luni acciza la motorină şi benzină
În ultima perioadă Crin Antonescu e tot un fel de Traian Băsescu
Cosmin Nicula, preşedintele Comisiei din Senat care anchetează activitatea CEC Bank
creditul luat de Ioana Băsescu poate fi discutat la nivel de moralitate. Procedurile legale au fost respectate
Doi membri CNA reiau cererea ca preşedintele Laura Georgescu să-şi dea demisia
"CNA poate să fie denumit Consiliul Naţional al Antenelor"
Dan Diaconescu, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru şantaj
Balta fetidă a minciunii: Nepmanul Ponta între bolşevism şi peronism
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Ultimele articole de pe blog