Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Cultură
Infracţiuni
Anunţuri
Fapt divers
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Publicitate
Caricaturi
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu

1 EURO = 4.8127 lei
1 USD = 4.3601 lei


Număr accesări
Astăzi:
1189
De la 07 Ianuarie 2003
74103444

Textul integral al Legii Lustraţiei

  • vezi toate categoriile de persoane afectate de lege
  • 1 March 2012, 23:00
Textul final al Legii Lustratiei prevede ca opt mari categorii de persoane legate de fostul regim comunist vor avea timp de 5 ani dreptul de a fi numite in demnitati si functii publice la nivel guvernamental, al unor companii de stat, in conducerea BNR si nici in anumite institutii ale UE. Printre persoanele lustrabile se numara si fostii conducatori ai Uniunii Tineretului Muncitoresc, dar nu si conducatorii Uniunii Tineretului Comunist.

Vezi mai jos cui i s-ar aplica Legea Lustratiei daca va fi promulgata
a) persoana care a ocupat funcţii politice de conducere retribuite de Partidul Comunist Român, denumit în continuare PCR, în aparatul central, regional, raional sau judeţean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, denumit în continuare PMR, al PCR, al Uniunii Tineretului Muncitoresc, denumită în continuare UTM, membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al PCR. Comitetul Central al PCR conducea întreaga activitate a Partidului Comunist Român în intervalul dintre congrese, conducea şi îndruma în mod nemijlocit activitatea organelor de stat, în domeniul apărării naţionale, a ordinii publice şi a securităţii de stat (conform Statutului PCR). Persoana care a îndeplinit aceste funcţii a făcut parte din conducerea la cel mai înalt nivel a regimului declarat a fi fost ilegitim şi criminal, coordonând activitatea poliţiei politice din România (Securitatea) şi încălcând, în mod repetat, art. 27 – 34 din Constituţia Republicii Socialiste România adoptată în 1965, aflată în vigoare până în 1990 (privind dreptul de asociere, libertatea presei, a întrunirilor, a mitingurilor şi a demonstraţiilor, precum şi libertatea cultelor religioase, inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului, secretul corespondenţei şi a convorbirilor telefonice, dreptul de petiţionare şi dreptul de proprietate, precum şi art. 2 (privind egalitatea de tratament fără deosebire de religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări), art. 3 (privind dreptul la viaţă, la libertate şi securitatea persoanei sale), art. 5 (privind tortura şi pedepsele sau tratamentele crude, inumane sau degradante), art. 7 (privind egalitatea în faţa legii), art. 10 (privind dreptul la un proces echitabil), art. 12 (privind imixtiunile arbitrare în viaţa personală şi secretul corespondenţei), art. 13 (privind libera circulaţie a persoanelor şi dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa şi de a reveni în ţara sa), art. 17 (privind dreptul de proprietate. „Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietate sa.”), art. 18 (privind libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei), art. 19 (privind dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării), art. 20 (privind libertatea de întrunire şi de asociere) şi art. 25 (privind dreptul la un trai decent) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

b) persoana care a deţinut calitatea de membru al Consiliului de Stat sau al Consiliului de Miniştri, precum şi cei care au avut calitatea de ministru secretar de stat, prim - adjunct şi adjunct al miniştrilor şi al secretarilor de stat, prim-adjunct şi adjunct al miniştrilor şi al secretarilor de stat. Persoana care a deţinut una din funcţiile prevăzute în acest paragraf s-a aflat într-una din cele mai înalte poziţii din executivul comunist, coordonând poliţia politică şi încălcând, în conformitate cu atribuţiile de serviciu ale acesteia, articolele identificate în paragraful precedent (cel referitor la înalţii demnitari comunişti ce făceau parte din legislativ) din Constituţia Republicii Socialiste România din 1965 şi din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

c) persoana care a deţinut funcţia de prim-secretar, secretar al Comitetului judeţean de partid, preşedinte, prim - vicepreşedinte şi vicepreşedinte al consiliilor populare judeţene, precum şi persoanele care au deţinut calitatea de membru al Comisiei Centrale de Revizie sau al Colegiului Central de partid al Comitetului Central al PCR. Persoana care a deţinut o astfel de funcţie coordona nemijlocit activitatea Securităţii, aproba ieşirea din ţară în excursii organizate a cetăţenilor care aveau studii superioare, precum şi încadrarea în muncă a cetăţenilor care aveau studii superioare în oraşe considerate închise, după efectuarea stagiaturii în localităţi în care erau încadraţi prin repartiţie guvernamentală, încălcând art. 13 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Persoana care a deţinut o astfel de funcţie coordona activitatea de propagandă şi cenzură încălcând art. 18 şi 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 28, 29, 30 şi 31 din Constituţia Republicii Socialiste România adoptată în 1965;

d) persoana care a exercitat funcţia de activist remunerat de partid în cadrul aparatului de propagandă al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste la nivel central, regional, raional sau judeţean, după caz, precum şi directorii de editură, redactorii–şefi, redactorii–şefi adjuncţi şi secretarii generali de redacţie ai instituţiilor de presă ale PMR, PCR şi UTM din România la nivel naţional, regional, raional sau judeţean, după caz. Persoana care a exercitat una din funcţiile prevăzute la art. 1 lit. d) a avut responsabilităţi nemijlocite de propagandă comunistă şi cenzură încălcând prin atribuţiile sale de serviciu, art. 28, 29 şi 30 din Constituţia Republicii Socialiste România din 1965, precum şi art. 18 şi 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

e) persoana care a ocupat o funcţie de conducere în învăţământul de partid, organizat şi finanţat de PCR, PMR şi UTM. Persoana care a exercitat una dintre funcţiile prevăzute la art. 1 lit. e) a avut responsabilităţi nemijlocite de propagandă comunistă şi cenzură încălcând prin atribuţiile sale de serviciu, art. 28 - 30 din Constituţia Republicii Socialiste România din 1965, precum şi art. 18 şi 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

f) persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate şi a colaborat cu Securitatea, ca poliţie politică, constatată ca atare de către organele în drept, potrivit legii. Persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate şi a colaborat cu Securitatea a încălcat, unul dintre art. 27 – 34 din Constituţia Republicii Socialiste România adoptată în 1965, sau unul dintre art. 2, 3, 5 ,7, 12, 13, 17 ,18, 19 şi 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

g) persoana care a exercitat funcţia de preşedinte sau preşedinte al unei secţii a Tribunalului Suprem, de procuror, procuror general sau procuror general adjunct în cadrul unităţilor de procuratură, precum şi persoana care a îndeplinit funcţia de secretar de partid în oricare dintre instanţele judecătoreşti;

h) persoana care a ocupat funcţia de comandant, inspector şef sau inspector şef adjunct, la nivel central sau judeţean, după caz, în cadrul inspectoratelor de miliţie, comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii anchetatori din centrele de detenţie politică şi lagărele de muncă forţată, secretarii de partid, precum şi ofiţerii politici din cadrul acestor instituţii. Persoana care a activat în cadrul direcţiilor politice şi de învăţământ ideologic din cadrul Ministerului de Interne şi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Miliţia a avut atribuţii de poliţie politică, preluând, în zona rurală, mai ales, atribuţii ale Securităţii.

Vezi mai jos care sint functiile in care nu pot avea acces timp de 5 ani cei lustrati:
a) secretar general, secretar general adjunct, şef de departament sau director general ori director în serviciile Senatului ori ale Camerei Deputaţilor;
b) membru al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, secretar general, secretar general adjunct în cadrul ministerelor sau autorităţilor administrative autonome, membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi membru al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
c) consilier de conturi al Curţii de Conturi sau judecător al Curţii Constituţionale;
d) preşedinte sau preşedinte de secţie al Consiliului Legislativ;
e) Avocat al Poporului sau adjunct al acestuia;
f) membru în Consiliul de administraţie sau în conducerea executivă a Băncii Naţionale a României sau a altor bănci de stat;
g) membru în adunarea generală a acţionarilor sau în consiliul de administraţie al regiilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital de stat, ca reprezentant al intereselor statului român;
h) preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurori generali, prim – adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori generali adjuncţi, procuror şef şi procuror şef adjunct ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prim – procurori;
i) persoanele asimilate personalului corpului diplomatic şi consular, cu funcţii de conducere în cadrul acestuia;
j) inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, prim - adjunct al acestuia, comandant, şef al statului major şi adjunct al acestuia, ai unităţilor Jandarmeriei Române, inspectori şefi şi inspectori şefi adjuncţi la nivel central şi local;
k) şef al Statului Major General al Armatei, adjunct şi şef de direcţie în cadrul Statului Major General;
l) director şi director adjunct în Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe;
m) şefii agenţiilor sau instituţiilor de stat la nivel naţional;
n) angajat sau colaborator în cadrul institutelor finanţate de stat pentru studierea istoriei, cercetarea totalitarismului şi a crimelor comunismului, precum şi a Revoluţiei din decembrie 1989;
o) membru în conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate;
p) membru al Comisiei Europene, membru al Curţii de Conturi Europene, membru al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, membru al Tribunalului şi tribunalelor specializate ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, membru al Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Agenţia de ştiri HotNews


Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Horoscop
Caricatura zilei
Bancul zilei: Moartea manelistului
Felicitare Primăria Manoleasa
Felicitare Primăria Mihălăşeni
Felicitare Primăria Albeşti
Felicitare bPrimăria Truşeşti
Felicitare societatea CONREC SA Botoşani
Felicitare societatea Nova Apaserv SA Botoşani
Felicitare Primăria Botoşani
Felicitare Primăria Roma
Felicitare societatea Transporturi Auto SA Botoşani
Felicitare DJFP Botoşani
Felicitare Consiliul Judeţean Botoşani
Felicitare Primăria Ibăneşti
Felicitare societatea Microbuzul SRL Botoşani
Va fi întreruptă alimentarea cu gaze naturale pe Botoşani
Drujbe „de marc㔠pentru piaţa neagră
În loc de mărţişor s-a ales cu un dosar penal pentru contrabandă
Incendiu cu victimă la Durneşti
Schimb de idei şi practici între bibliotecile din România şi Polonia
Ponta gata să sacrifice drepturile celor 300.000 de romani din Timoc
pentru relaţiile sale de prietenie cu Tadic!
Uciderea nou-născuţilor nu este diferită de avort şi ar trebui permisă
Premierul Olandei, Mark Rutte nu vrea România şi Bulgaria în spaţiul Schengen
Drumul dintre Cristineşti-Fundu Herţii şi Vama Racovăţ va fi asfaltat
S-a deschis Centrul Local al APIA la Bucecea
Vicele Aroşoaie pe post de decor la CJ
Preşedintele Ţâbuleac va cere sprijin de la ministrul Gabriel Berca
Critici aduse claselor pregătitoare
Noi promisiuni pentru bolnavii de cancer
Eveniment de seamă la Liceul de Artă Botoşani
Glume proaste pe seama comisarilor de la Protecţia Consumatorilor
Botoşani: Ţâbuleac demască minciunile USL-iştilor
Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi

Blogul lui Rotundu
Arhivă